Εκτύπωσε τη σελίδα

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 11/2001 – 02/2002

  Τρίμηνη Εκπαίδευση στα τμήματα Παθολογίας, Καρδιολογίας και Χειρουργικής στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βέροιας

 • 03/2002 – 03/2003

  Αγροτικός Ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγγελοχωρίου, Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, Νομός Ημαθίας

 • 05/2003 – 05/2004

  Οπλίτης Ιατρός στον Ελληνικό Στρατό

 • 07/2004 – 10/2004

  Ειδικευόμενος Ιατρός στο τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

 • 10/2004-04/2005

  Υπεράριθμος Ειδικευόμενος Ιατρός στο τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

 • 05/2005 - 09/2005

  Ιατρός σε ιδιωτικό ιατρείο στους Πεύκους-Λίνδου στη Ρόδο

 • 10/2005 – 02/2007

  Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

 • 05/2006 – 10/2006

  Ιατρός ελεύθερος επαγγελματίας σε συνεργασία με Ιδιωτικά Συστεγασμένα Ιατρεία Αμμουδάρας Ε.Π.Ε., Κρήτη

 • 5/12/2006 – 27/12/2006

  Εφημερίες στην «Ιατρική Φροντίδα Κρήτης – Cretan Medicare», Μάλια, Κρήτη

 • 22/3/2007-27/3/2008

  Ειδικευόμενος Ιατρός στο τμήμα Νευρολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο»

 • 14/4/2008 – 29/8/2008

  Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Ειδική Γραμματεία Ψυχικής Υγείας (ΔΥ1α/Γ.Π.54737/17-4-2008)

 • 9/9/2008 – 9/3/2012

  Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 • 10/3/2012 – 9/4/2012

  Υπεράριθμος Ιατρός, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης