• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
 • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
 • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
 • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
 • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
 • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Προφορικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 1. Λυσιμάχου Α., Καλογερίδης Π., Μητσιάνης Α., Γρηγοριάδης Ι., Γραμματικόπουλος A.Η., Λιάκος Ε, Παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία νεαρών καπνιστών. Έρευνα σε μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 27-29 Ιανουαρίου 2005, Holiday Inn Hotel, Αθήνα
 2. Κακολύρης Ν., Γραμματικόπουλος Η., Αλεγκάκης Θ., Τζανάκης Ν., Λιονής Χ., Διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για Γενικούς Ιατρούς σε θέματα αντιμετώπισης της Χ.Α.Π. στην Ελλάδα, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 11-14 Απριλίου 2007, Creta Maris Hotel, Χερσόνησος, Κρήτη.
 3. Lionis C., Vivilaki V., Iatraki E., Sapouna K., Grammatikopoulos I., The burden of mental disorders in primary care in rural Crete and the key role of general practitioners, Workshop 21: “Embedding Mental Health in Primary Care-A proposal from WONCA Working Party on Mental Health”. 18th Wonca World Conference - Genomics and Family Medicine, 24-27 July 2007, Singapure.
 4. Γραμματικόπουλος Η., Χαρδαβέλλα Γ., Χατζηστεργίου Γ., Φάντι Ρ., Ντάλλη Π., Κατσαρός Α.,Μπούκα Ε., Χαβιάρας Ζ.,Αθηναίου Δ., Ζήκου Μ., Νεράντζη Μ., Κουπίδης Α. Σ., Η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους - το παράδειγμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (ΨΝΚ). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Κέρκυρα,  4-7 Οκτωβρίου 2007.
 5. Γραμματικόπουλος Η., Χατζηστεργίου Γ., Κουμπούλη Μ.,  Καββαδίας Ξ., Κουπίδης Α.Σ., Οργανωτική και διοικητική παρέμβαση για μια προκήρυξη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: μύθος ή πραγματικότητα οι ταχείες διαδικασίες πρόσληψης; 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Κέρκυρα,  4-7 Οκτωβρίου 2007.
 6. Κουπίδης Α. Σ.,Μπέλλος Σ., Φάντι Ρ., Μοσχάς Ε., Λαβράνος Δ., Παπαβλασόπουλος Α.,Παπαδόπουλος Δ., Φατούρου Κ., Χαβιάρας Ζ., Γραμματικόπουλος Η., Οι ανθρώπινοι πόροι στην Κοινωνική Οικονομία : Επαγγελματική επανένταξη και παραγωγικότητα χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας - το παράδειγμα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης «Νέοι Ορίζοντες» Κέρκυρας-Λευκάδας, 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,Χίος, 11-13 Οκτωβρίου 2007.
 7. Lionis C., Grammatikopoulos I., Current opinions on use of antidepressants in Primary Care, Wonca Europe 2007 Congress: “Re-Thinking Primary Care in the European Context : a new challenge for General Practice”, 17-20 October 2007, Paris.
 8. Ρίκος Ν.,Γραμματικόπουλος Η., Φουρμούζη Μ., Φιλαλήθης Α., Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης σε μια Υγειονομική Περιφέρεια : μεθοδολογική προσέγγιση, 3οΠανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 12-15 Δεκεμβρίου 2007, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 9. Γραμματικόπουλος Η., Ρίκος Ν., Κουπίδης Α.Σ,Κύρια προβλήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, 3οΠανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 12-15 Δεκεμβρίου 2007, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 10. Κουπίδης Σ., Μπέλλος Σ.,Κουμπούλη Μ., Λασκαρίδη Α., Νεράντζη Μ., Ζήκου Μ., Αθηναίου Δ.,Γραμματικόπουλος Η., Η εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης : Διακύμανση Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας 1997-2007, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 12-15 Δεκεμβρίου 2007, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 11. Γραμματικόπουλος Η., Μπέλλος Σ.,Κουμπούλη Μ., Λασκαρίδη Α., Χατζηστεργίου Γ.,Καββαδίας Ξ., Αθηναίου Δ.,Κουπίδης Σ.,Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 3οΠανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 12-15 Δεκεμβρίου 2007, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 12. Κουπίδης Σ.,Μπέλλος Σ.,Κουμπούλη Μ., Λασκαρίδη Α., Χατζηστεργίου Γ.,Καββαδίας Ξ., Γιάννου Ο., Αθηναίου Δ.,Γραμματικόπουλος Η., Μελέτη του βαθμού στελέχωσης των Κοινοτικών δομών στο Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, 3οΠανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 12-15 Δεκεμβρίου 2007, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 13. Κακολύρης Ι.Ν.,Πετράκης Ε.Ι., Μωυσάκη Γ.Μ., Γραμματικόπουλος Α.Η., Αρσένη Ε.Γ., Η προσωπική θέληση του καπνιστή ως κίνητρο στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος χωρίς ιατρική βοήθεια, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 30 Απριλίου – 4 Μαίου 2008, Grecotel Olympia Riviera Resort Hotel, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα.
 14. Κακολύρης Ι.Ν.,Πετράκης Ε.Ι., Μωυσάκη Γ.Μ., Γραμματικόπουλος Α.Η.,Γιαννόπουλος Ν.Δ,. Αιτίες έναρξης καπνίσματος, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 30 Απριλίου – 4 Μαίου 2008, Grecotel Olympia Riviera Resort Hotel, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα.
 15. Κακολύρης Ι.Ν.,Πετράκης Ε.Ι., Γραμματικόπουλος Α.Η.,Μωυσάκη Γ.Μ., Ο ρόλος της ΠΦΥ στην έγκαιρη ανίχνευση γνωστικών διαταραχών σε ηλικιωμένους, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 30 Απριλίου – 4 Μαίου 2008, Grecotel Olympia Riviera Resort Hotel, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα.
 16. Κουτεντάκης Κ., Γραμματικόπουλος Α. Η., Λιονής Χ., Φιλαλήθης Α., Αγχώδεις διαταραχές και κοινωνική συμμετοχή ηλικιωμένων σε Κ.Α.Π.Η. αγροτική περιοχής, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, 27-29 Νοεμβρίου 2008, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
 17. Ροβίθης Μ., Γραμματικόπουλος Α.Η., Ρίκος Ν., Λιονής Χ., Φιλαλήθης Α., Η αποτύπωση της οργανωτικής κουλτούρας σε Κέντρο Υγείας της Κρήτης ως εργαλείο αποτελεσματικής διοίκησης, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 3-6 Δεκεμβρίου 2008, Athens Hilton Hotel, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων Εργασιών, σελ.40)
 18. Κουπίδης Α.Σ., Αλαμάνος Ι., Αθηναίου Δ., Ζήκου Μ., Νεράντζη Μ., Γραμματικόπουλος Α.Η., Εμβολιασμός για HBV σε νοσηλευτικό προσωπικό – μέθοδοι εφαρμογής και αποτελεσματικότητα, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 3-6 Δεκεμβρίου 2008, Athens Hilton Hotel, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων Εργασιών, σελ.59)
 19. Grammatikopoulos I., Kakoliris N., Moisaki M., Petrakis I., Giannopoulos D., Alegakis A., Screening for Tuberculosis (TB) among refugees and locals in rural Crete-Greece, 9th WONCA Rural World Conference, 12-16 June 2009, Creta Maris Hotel, Heraklion Crete, Greece (book of abstracts page:206).
 20. Γραμματικόπουλος Α.Η., Ρίκος Ν., Ροβίθης Μ., Κατζηλάκης Ν., Βαραμπούτης Ι., Φουρμούζη Μ., Φιλαλήθης Α., Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας και παρεμβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 2-5 Δεκεμβρίου 2009, Athens Hilton Hotel, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων Εργασιών, σελ.46)
 21. Κουπίδης Σ.,Δημοπούλου Μ., Φάντι Ρ., Θεοδωράκης Π., Αθηναίου Δ., Γραμματικόπουλος Η., Αλαμάνος Ι., Δείκτες αξιολόγησης ενός κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 4o Πανελλήνιο & 3o Πανευρωπαϊκό, Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, 9-12 Μαρτίου 2011, Athens Hilton Hotel,Αθήνα. 
 22. Κουπίδης Σ.,Δημοπούλου Μ., Αθηναίου Δ., Κατσαρός Α., Φάντι Ρ., Θεοδωράκης Π., Αλαμάνος Ι.,Γραμματικόπουλος Η., Αξιολόγηση του κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας Κέρκυρας – Μια πρώτη προσέγγιση, 4o Πανελλήνιο & 3o Πανευρωπαϊκό, Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, 9-12 Μαρτίου 2011, Athens Hilton Hotel,Αθήνα. 
 23. Κουπίδης Σ., Νικολαΐδου Η., Μπέλλος Σ., Σκαπινάκης Π., Γραμματικόπουλος Η., Χατζηβασιλείου Μ., Κατσάμπας Α., Μαυρέας Β. Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις και Δημόσια Υγεία. Διαχρονική μελέτη ψυχιατρικής νοσηρότητας και προσδιοριστές υγείας σε ασθενείς με οξυτενή κονδυλώματα, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, 26-28 Μαρτίου 2012, Divani Caravel Hotel,  Αθήνα.
 24. Κουπίδης Σ., Αβραάμ Ν., Θεοδωράκης Π., Γραμματικόπουλος Η., Η συμβολή στη Δημόσια Υγεία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, 26-28 Μαρτίου 2012, Divani Caravel Hotel,  Αθήνα.
 25. Αθηναίου Δ., Κουπίδης Σ.,Δημοπούλου Μ., Φάντι Ρ., Αλαμάνος Ι., Θεοδωράκης Π., Γραμματικόπουλος Η., Διαχρονικήανάπτυξη δομών και  υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ήπειρο και την Κέρκυρα, 38o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 10-13 Μαΐου 2011, Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο,Χίος. 
 26. Δημοπούλου Μ., Κουπίδης Α. Σ., Αθηναίου Δ., Γραμματικόπουλος Α. Η.,  Κοινοτικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας: αξιολόγηση και τεκμηρίωση της ψυχιατρικής φροντίδας, 39ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ, 15-18 Μαΐου 2012, Βόλος.