• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
 • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
 • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
 • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
 • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
 • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2006, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 13-16 Νοεμβρίου 2006, Athens Hilton Hotel, Αθήνα. 
 • Λιονής Χρήστος, Γραμματικόπουλος Ηλίας: Προεδρείο αξιολόγησης στην παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων, Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 13-16 Νοεμβρίου 2006, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου “Tipping the Balance towards Primary Health Care” με θέμα:”Cultural Determinants of Health”, 6-9 Σεπτεμβρίου 2007, Atlantis Hotel, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.
 • Λιονής Χρήστος, Γραμματικόπουλος Ηλίας: Προεδρείο αξιολόγησης στην παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων, Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 12-15 Δεκεμβρίου 2007, Athens Hilton Hotel, Αθήνα. 
 • Γραμματικόπουλος Ηλίας, Κουλιεράκης Γιώργος, Καραμπλή Ελευθερία: Προεδρείο Αξιολόγησης στην παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων, Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 2-5 Δεκεμβρίου 2009, Athens Hilton Hotel, Αθήνα. 
 • Γραμματικόπουλος Ηλίας, Θηραίος Ελευθέριος: Προεδρείο Αξιολόγησης στην παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 15-18 Δεκεμβρίου 2010, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.