• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
 • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
 • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
 • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
 • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
 • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ηλίας Α. Γραμματικόπουλος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια.

 • Σπούδασε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύθηκε στη Ψυχιατρική στη Β' Πανεπιστημιακή Κλινική του ΑΠΘ, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
 • Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θέμα της διατριβής του που εκπονήθηκε με άριστα ήταν: "Αγχώδεις Διαταραχές σε ηλικιωμένους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη".
 • Ολοκλήρωσε επίσης ένα Master Class στην Έρευνα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στη Μεθοδολογία Έρευνας, στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής (Institute of Psychiatry) του King College του Λονδίνου.
 • Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: "Κοινές Ψυχικές Διαταραχές στον Ελληνικό πληθυσμό: κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής".
 • Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας & Ψυχικής Υγείας, όπου ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση όλων των προτάσεων για την ψυχική υγεία, διασυνδέοντας τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγείας & Πρόνοιας.
 • Το 2009 διορίστηκε μέλος των Επιτροπών Υγείας του ΥΥ&ΚΑ για τη διοικητική, οικονομική και επιστημονική επίβλεψη των επιδημιολογικών μελετών στον τομέα της ψυχικής υγείας για εφήβους, παιδιά και ενήλικες.
 • Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων από 100 επιστημονικών άρθρων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί στα πιο έγκριτα διεθνή περιοδικά, όπως στο "Lancet".
 • Ήταν επίσης ο κύριος συντάκτης της ελληνικής μετάφρασης του εγχειριδίου: "Τεκμηρίωση στη Δημόσια Ψυχική Υγεία" μετά από την άδεια της Jane Llopis E. και των συνεργατών της.
 • Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές οργάνωσης Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων και έχει δώσει διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διάφορα συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια.
 • Από το 2007 διατελεί Γενικός Γραμματέας των Επιτροπών Αξιολόγησης Εργασιών στο Πανελλήνιο Συνέδρια για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ενώ είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και του World Suicidolgy Net (WPA section).
 • Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (Διευθυντής: Χ. Λιονής) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε διάφορα διεθνή (HAPPY AUDIT, OTC-Sociomed) και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.
 • Συνεργασία με M.K.O. Handicap Care Hellas ως επιστημονικός υπεύθυνος σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας και υποβολή προτάσεων στην ΥΔΑΣ, INTERREG, ΕΣΠΑ.
 • Είναι μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής "Αθηνά-Ελπίς" και Πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν.Ημαθίας "Δεσμός".
 • Έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις για την έρευνα σε θέματα διοικητικών παρεμβάσεων και είναι κριτής στο διεθνές περιοδικό πολιτικής υγείας "Health Policy" και επίσης εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Ερευνών της Medtronic Bakken Research Center, Μάαστριχτ, Ολλανδία.