• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
  • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
  • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
  • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
  • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
  • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Γενικά

Η Βραχεία Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία (ΒΨΨ) είναι συναφής προς την ψυχανάλυση, αλλά εστιάζεται περισσότερο στα τωρινά προβλήματα, οι θεραπευτικές συνεδρίες είναι αραιότερες (1-2 την εβδομάδα), και ο ασθενής έχει βλεμματική επαφή με τον θεραπευτή, ο οποίος συμμετέχει πιο ενεργά σε σχέση με την κλασική ψυχανάλυση. 

Περιπτώσεις

Είναι στοχευμένη σε συγκεκριμένα θέματα του ατόμου, τα οποία όμως συζητούνται από αναλυτική άποψη, δηλαδή εξετάζονται τα αίτια της συμπεριφοράς και συσχετίζονται με παρελθούσες εμπειρίες ώστε το άτομο να κατανοήσει καλύτερα τις αντιδράσεις του. Αφορά 8-16 συνεδρίες περίπου και απευθύνεται σε ενήλικες που έρχονται για τον εαυτό τους ή για οικογενειακά θέματα ή προβλήματα σχέσεων.