• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
  • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
  • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
  • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
  • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
  • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

Η Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση όπου ο θεραπευτής διευκολύνει τον ασθενή να προβεί στις αλλαγές που θα του επιτρέψουν να γίνει πιο λειτουργικός, με λιγότερο άγχος, και να επανέλθει στην ομαλότητα ή να παραμείνει σε σταθερή κατάσταση. Είναι μια ολοκληρωμένη τεχνική που συνδυάζει στοιχεία από ψυχοδυναμικά, γνωστικά-συμπεριφορικά και διαπροσωπικά μοντέλα και τεχνικές.

Σε αντίθεση με την ψυχανάλυση, ο θεραπευτής εμπλέκεται σε μια συναισθηματική, εμψυχωτική και, εν τέλει, υποστηρικτική σχέση με τον θεραπευόμενο σα μέθοδο ενίσχυσης των υγιών αμυντικών μηχανισμών στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης. Ο θεραπευτής ασχολείται περισσότερο με τα τωρινά συμπτώματα του ασθενούς παρά με τις ασυνείδητες διεργασίες του και στοχεύει στο να ενισχύσει τα υγιή μοτίβα και συμπεριφορές, χωρίς να στοχεύει σε μείζονες μεταβολές της προσωπικότητάς του. Σκοπός είναι να μειωθεί η ένταση των ενδοψυχικών συγκρούσεων που προκαλούν τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα.