• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
  • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
  • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
  • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
  • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
  • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Τι είναι η ψυχοθεραπεία?

Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία των ψυχικών παθήσεων και των διαταραχών της συμπεριφοράς στην οποία ένα εκπαιδευμένο άτομο εδραιώνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ασθενή μέσω μιας ορισμένης θεραπευτικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι τόσο λεκτική όσο και εξωλεκτική και σκοπό έχει την προσπάθεια ανακούφισης της συναισθηματικής διαταραχής, την αλλαγή δυσπροσαρμοστικών σχημάτων συμπεριφοράς και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Ουσιαστικά διακρίνεται από άλλες μορφές θεραπείας, όπως είναι η σωματικές θεραπείες (ψυχοφαρμακολογία) και τίθεται συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλογα με το είδος της ψυχοθεραπείας, έχει συγκεκριμένους σκοπούς και συμπεριλαμβάνει ειδικές τεχνικές. Μπορεί να είναι μια βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαδικασία και η θεραπευτική σχέση που υφίσταται είναι τελείως διαφορετική από το να μιλάει κανείς με φίλους και με την οικογένεια.